Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Hrvatski studenti diskutirali o praksi MKSJ-a u presuđivanju za zločin genocida


Zagreb, 8. i 9. svibnja 2014.

Thomas Wayde Pittman, viši pravni savjetnik Sudskih vijeća Međunarodnog suda, posjetio je Zagreb, gdje je održao dva predavanja. Jedno predavanje održano je na Visokoj školi međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld, a drugo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Ukupno je više od 70 studenata imalo priliku proširiti svoja znanja o praksi MKSJ-a u presuđivanju za djela genocida, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine.

Oba predavanja su potakla veliki interes studenata. Nakon općeg uvoda u rad i praksu MKSJ-a, Thomas je govorio o ratnim zločinima, koristeći ih kao referencu pri usporedbi za objašnjenja o genocidu i zločinima protiv čovječnosti.

Nakon predavanja, studenti su postavljali brojna pitanja. Jedan student je pitao kakve su moguće sankcije koje se mogu nametnuti državama koje ne surađuju s MKSJ-em. Thomas je objasnio da su, prema Statutu MKSJ-a, države obavezne surađivati s MKSJ-em u istragama i krivičnom progonu osoba optuženih da su počinile teške povrede međunarodnog humanitarnog prava. Objasnio je da u slučaju da države i dalje ne surađuju, Sudsko vijeće prvo pokuša riješiti to pitanje s konkretnom državom, a da se u najgorem slučaju nesuradnja prijavljuje predsjedniku Suda koji to pitanje iznosi pred Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda.

Student Fran Kušeta pohvalio je predavanje kojem je prisustvovao, rekavši da mu je pružilo odličan uvid u vrste zločina kojima se bavi MKSJ. Dodao je: “Predavač je objasnio vrlo apstraktne pojmove tako što ih je stavio u kontekst svakodnevnog rada Tribunala. Uspio sam naučiti dosta toga o MKSJ-u ”.