Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

'Interesantno' upoznavanje srednjoškolaca s radom MKSJ-a

Derventa, 09. april 2013.

Predstavnik Outreach programa MKSJ-a u BiH, Almir Alić, putovao je danas u Derventu, gradić na sjeveru Bosne i Hercegovine, kako bi se sreo s učenicima lokalne gimnazije. Tragovi oružanog sukoba su, i nakon dvadeset godina, jasno vidljivi na prilazima gradu, a putem se redaju nizovi spaljenih kuća zaraslih u debelu šikaru.

Nakon Almirove prezentacije o radu Tribunala i njegovim glavnim dostignućima, učenici su rado postavljali pitanja. Jedan učenik je pitao zašto postupci pred Tribunalom traju tako dugo, nakon čega ih je Almir upoznao s organizacijom sudskog procesa i radom nekih od različitih službi Tribunala od kojih svaka ima ulogu u veoma složenim predmetima koji se vode pred sudijama Tribunala.

Nakon prezentacije, jedan učenik je rekao Almiru: “Inače sam mislio da je to glupo i dosadno, ali sada me već zanima”.