Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Iskustvo iz prakse Tribunala kao dopuna teorijskog znanja

Sarajevo |

Vojni analitičar Tužilaštva MKSJ-a Allen Borrelli održao je danas predavanje putem video linka studentima Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu. Video-predavanju na temu „Uloga Jugoslovenske narodne armije (JNA) u oružanom sukobu u Bosni i Hercegovini“ je prisustvovalo preko 30 studenta dodiplomskog i postdiplomskog programa.

Studente je naročito zanimao metodološki pristup koji je Tužilaštvo primjenjivalo pri analizi velikog broja vojnih dokumenata prikupljenih tokom istraga, te kako se određivao prioritet i pridavala važnost pojedinim dokumentima. Predavač je, kao ilustraciju brojnosti vojnih dokumenata korištenih tokom sudskih procesa, uzeo primjer Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske, iz čijeg je arhiva korišteno više od 200.000 različitih dokumenta koji su upotrijebljeni u više suđenja pred Tribunalom. Borrelli je istakao da su vojni  dokumenti izuzetno važni zbog velike vjerodostojnosti, te da im se daje veliki značaj u radu Tužilaštva Tribunala, kao i u samim sudskim procesima.

Tokom predavanja sarajevski studenti su saznali puno novih informacija o radu Tribunala. Posebno su bili iznenađeni činjenicom da je, prema Pravilniku Tribunala, optužba dužna odbrani objelodaniti sve materijale koji mogu upućivati na nevinost, odnosno ublažiti krivicu optuženog ili uticati na vjerodostojnost dokaza optužbe.

Zahvaljujući se Outreach programu MKSJ-a na organizaciji još jednog predavanja, profesorica Edina Bećirević je istakla: „Studenti pokazuju veliki interes za rad Tribunala, a naročito za vojnu tematiku. Praktična iskustava iz rada vojnih eksperata Tribunala su komplementarna teoretskim metodama koje se izučavaju u okviru studija.“