Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Još jedna uspješna prezentacija u srednjoj školi

Mostar, 22. mart 2012.

Almir Alić, predstavnik Outreach programa u Bosni i Hercegovini danas je održao prezentaciju o radu i dostignućima Međunarodnog suda grupi od 32 učenika završne godine Gimnazije Fra Grge Martića u Mostaru.

Mostar je bio poprište žestokih borbi u kojima su učestvovale sve strane u sukobu u Bosni i Hercegovini. Možda najpoznatiji slučaj razaranja kulturnih dobara tokom rata desio se 9. novembra 1993. godine kada je u svijetu poznati Stari most preko Neretve porušen.

Nakon dvosatne multimedijalne prezentacije uslijedila je živa diskusija o brojnim pitanjima koja se tiču mandata i procedura MKSJ, prakse izricanja presuda, mjera zaštite za svjedoke i strategije okončanja rada Tribunala. Učenici su takođe bili zainteresovani da saznaju više o imenovanju sudija Tribunala i izricanju presuda.

Većina učenika se složila da svi koji su počinili zločine treba da odgovaraju za to bez obzira kojoj nacionalnoj grupi pripadaju i da je Tribunal dao pozitivan doprinos kažnjavanju ratnih zločina na području bivše Jugoslavije.

Povratne informacije su bile jako pozitivne i uprava škole je izrazila interes da se slična predavanja i ubuduće organizuju u njihovoj školi.