Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Još više kosovskih srednjoškolaca upoznato s radom Tribunala

Rogovo/Rogovë, 18. novembar 2014

Predstavnik MKSJ-a Astrit Lleshi danas je posjetio selo Rogovo/Rogovë na Kosovu gdje se susreo s učenicima srednje škole ‘Asllan Berisha’. Astrit je upoznao 29 učenika s radom i dostignućima Tribunala i govorio o ulozi MKSJ-a u privođenju pravdi osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena u bivšoj Jugoslaviji tokom 90-ih godina XX vijeka.

Učenici su takođe saznali više o predmetima pred Tribunalom koji se tiču Kosova, o tome kako su doprinijeli utvrđivanju činjenica, kao i o širem uticaju MKSJ-a na razvoj vladavine prava u regionu.

Učenici su aktivno učestvovali u jednosatnoj multimedijalnoj prezentaciji i postavljali pitanja kako tokom, tako i nakon prezentacije. Mladi srednjoškolci željeli su saznati više o kosovskim Albancima protiv kojih je Tribunal podigao optužnice, kao i o programu zaštite svjedoka.

Na kraju predavanja, učenicima su podijeljeni informativni materijali MKSJ-a i ohrabreni su da posjete website Tribunala i njegove kanale na društvenim mrežama.