Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Još više srednjoškolaca na Kosovu proširilo svoja znanja o MKSJ

Podujeva/Podujevo, 11 October 2013

Inicijativa mladih za ljudska prava na Kosovu (YIHR KS), danas je u saradnji s Outreach programom MKSJ održala prezentaciju o radu i dostignućima Tribunala za oko 30 učenika Srednje škole “Isa Boletini” u Podujevu, Kosovo.

Tokom prvog dela prezentacije, predstavnici YIHR KS su učenicima predstavili kratak istorijat MKSJ, uključujući njegovo osnivanje i mandat. Nakon toga su govorili o predmetima koji se konkretno tiču Kosova, kao što su postupci protiv Slobodana Miloševića, Vlastimira Đorđevića i predmet Šainović i drugi.

Učenicima su takođe prikazani snimci svedočenja tri svedoka pred Tribunalom, i podrobnije su upoznati s važnošću doprinosa MKSJ razvoju međunarodnog krivičnog prava.

Učenici su predavačima postavljali brojna pitanja, između ostalog i tome kako se donosi odluka da se protiv nekoga podigne optužnica i šta se dešava onima koji se proglase krivim. Učenike je interesovalo da saznaju više o ulozi žrtava i svedoka na suđenjima pred MKSJ kao i o radu Službe za žrtve i svedoke na njihovoj zaštiti.
 

U formularima koje su ispunili nakon prezentacije većina učenika je navela da im je drago što su imali priliku da saznaju više o MKSJ i da bi rado prisustvovali sličnim predavanjima u budućnosti.