Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Kadeti sa Akademije West Point u posjeti Uredu MKSJ-a u Sarajevu

Sarajevo |

Grupa od šest studenata Vojne akademije West Point (SAD) zajedno s nastavnim osobljem 23. juna je posjetila Ured MKSJ-a u Sarajevu, Bosna i Hercegovina (BiH), kako bi se bolje upoznali s radom Tribunala.

Predstavnica Outreach programa MKSJ-a u BiH, gđa Ernesa Ademagić, upoznala je buduće oficire oružanih snaga SAD o tome zašto i kako je Tribunal osnovan, njegovom mandatu i nekim od najznačajnijih postignuća do danas. Prezentacija je potakla živu diskusiju o brojnim temama, uključujući i praksu izricanja kazni na Tribunalu, podršku i zaštitu svjedoka, pravo optuženih da im se dodijeli branilac, finansiranje odbrane kao i predmete zbog nepoštovanja suda. Ernesa Ademagić je posjetioce takođe upoznala s Outreach programom Tribunala, koji je prvi program te vrste, kao i njegovim aktivnostima kojima ostvaruje angažman s lokalnim zajednicama na području bivše Jugoslavije.

Ovo je bio četvrti događaj ove vrste koji je organizovan u saradnji s Ambasadom SAD u  Sarajevu.