Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Libanski studenti posetili MKSJ

Hag, 2. decembar 2014.

Grupa od 30 libanskih studenata danas je posetila MKSJ u sklopu studijske posete pravosudnim institucijama u Hagu. Studenti su prisustvovali suđenju u predmetu Mladić i sastali se sa predstavnicima Tužilaštva, Sudskih veća i Sekretarijata, jednim predstavnikom odbrane i predstavnikom Instituta Asser.

Gosti su se prvo susreli sa Christophom Paulussenom, višim istraživačem Institura Asser. Christophe je posetioce upoznao sa istorijatom i razvojem međunarodnog prava nakon Prvog svetskog rata i detaljno objasnio rad međunarodnih sudova. Gosti su bili zainteresovani da saznaju koje mere jedna međunarodna institucija može preduzeti kako bi uhapsila osumnjičene. Takođe je diskutovano o konceptu da ''niko nije iznad zakona'' i o nekažnjivosti.

Drugu prezentaciju je održao predstavnik Udruženja branilaca koji postupaju pred MKSJ, Dragan Ivetić, koji je govorio o suđenjima i njegovom iskustvu kao branioca na MKSJ. Studenti su se takođe sastali sa Alexom Demirdjianom, zastupnikom Tužilaštva, koji je govorio o važnosti svedočenja svedoka tokom suđenja. Postavljana su pitanja u vezi sa posledicama lažnog svedočenja i goste je iznenadilo da svedoci mogu biti optuženi i da se protiv njih može voditi postupak zbog lažnog svedočenja.

John Cubbon, viši pravni savetnik Sudskih veća MKSJ studente je ukratko upoznao sa istorijatom MKSJ i njegovim Statutom. Na kraju, Dagmara Albrecht pravna savetnica Sekretarijata MKSJ je gostima govorila o radu Sekretarijata, Pritvorske jedinice i sprovođenju kazni.

Ovu posetu je organizovao Outreach program MKSJ u saradnjim sa Outreach sekcijom Specijalnog suda za Liban.