Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Makedonski studenti prava upoznali MKSJ

Skoplje, 9. April 2014

Otprilike 55 studenata prava dva univerziteta u Skoplju, glavnom gradu Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, danas je prisustvovalo predavanjima o sudskoj praksi i procedurama MKSJ, koja je održao John Cubbon, viši pravni savetnik Sudskih veća Međunarodnog suda.

John je prvo predavanje održao na Američkom univerzitetu kojem je prisustvovalo 15 studenata, dok je drugo predavanje održao na Pravnom fakultetu Univerziteta Sveti Ćirilo i Metodije, kojem je prisustvovalo oko 40 studenata. Tokom oba predavanja John je takođe govorio i o drugim temama, poput razloga za osnivanje MKSJ, prednosti toga što međunarodne sudije zasedaju u predmetima za ratne zločine, kritikama da je međunarodno krivično pravo selektivno i da mu nedostaju mehanizmi za primenu, kao i potencijalu međunarodnih sudova da svojim radom doprinesu uspostavljanju i održanju mira i sigurnosti.

Govoreći o važnosti ovakvih predavanja za makedonske studente prava, Elena Mihajlova, vanredni profesor međunarodnog prava na Univerzitetu Sveti Ćirilo i Metodije, rekla je da je ono studentima pružilo izuzetan i neposredan uvid u materiju o kojoj su imali samo teorijska znanja. Dodala je: ”naši studenti retko imaju priliku da prisustvuju ovakvim predavanjima”.