Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Makedonski studenti upoznati sa sudskom praksom MKSJ

Skoplje |

U sklopu projekta Outreach programa Tribunala namenjenog mladima, g. Amir Čengić, pravni savetnik Žalbenog veća MKSJ, 26. oktobra 2017. održao je predavanje grupi od 40 studenata Pravnog fakulteta Univerziteta Sveti Ćirilo i Metodije u Skoplju, bivša Jugoslavenska Republika Makedonija. Predavanje se bavilo praksom MKSJ u presuđivanju za ratne zločine, zločine protiv čovečnosti i genocid.

Nakon kratkog uvoda o osnivanju MKSJ i njegovoj nadležnosti g. Čengić je objasnio kako sudije Tribunala utvrđuju da li je na relevantnom području u određeno vreme postojao oružani sukob. U tom kontekstu, posebno se osvrnuo na predmet Boškoski i Tarčulovski u kojem je ovo pitanje bilo od velike važnosti. Nakon što je pojasnio razliku između međunarodnog i unutrašnjeg oružanog sukoba, g. Čengić je diskutovao o razlici između teških povreda Ženevskih konvencija i drugih ratnih zločina.

U drugom delu prezentacije studenti su imali priliku da saznaju više o sudskoj praksi Tribunala u odnosu na druga krivična dela iz nadležnosti MKSJ, odnosno genocid i zločine protiv čovečnosti, s posebnim osvrtom na zločine progona i istrebljenja.

Studenti su takođe bili zainteresovani da saznaju više o prebacivanju četiri istražna spisa sa Tribunala nazad u Bivšu Jugoslovenski Republiku Makedoniju 2008. godine. Osim toga, tokom diskusije pokrenuto je pitanje osuđenih ratnih zločinaca koji obavljaju javne funkcije nakon što odsluže kazne koje su im izrečene.