Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

MKSJ poklonio materijale Univerzitetu u Mostaru

Mostar, 8. oktobar 2013.

Odlična saradnja Pravnog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” iz Mostara i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) danas je nastavljena velikom donacijom knjiga, publikacija i informativnih materijala.

Tokom prethodne dvije godine ovaj Univerzitet bio je domaćin više predavanja stručnjaka sa MKSJ. Ova predavanja su stvorila velik interes studenata za međunarodno krivično pravo i ukazala na potrebu obogaćivanja književnog fonda pravnog fakulteta publikacijama iz kojih bi budući pravnici iz Mostara sticali nova znanja u skladu sa savremenom međunarodnom praksom. Stoga je Outreach program MKSJ obezbijedio bogatu donaciju knjiga, publikacija i informativnih materijala biblioteci ovog fakulteta.

Ističući značaj ove donacije, vršilac dužnosti dekana, Anita Duraković, izrazila je zahvalnost riječima: “Ova donacija višestruko je korisna kako za nastavno osoblje tako i za studente Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Ona predstvalja vrijednu građu za budući naučno-istraživački rad na polju međunarodnog krivičnog prava te dodatnu literaturu i materijal za održavanje predavanja i vježbi. Zahvaljujući ovoj donaciji studenti će se bolje upoznati sa radom Haškog tribunala, njegovim dostignućima i značaju za razvoj međunarodnog krivičnog prava“.