Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Mladi Bosanci koji žive u Nizozemskoj u posjeti MKSJ-u

Haag, 11. mart 2015.

U sklopu niza manifestacija kojima se obilježava dvadeseta godišnjica genocida u Srebrenici, a koje organizuje udruženje ‘Mladi-BiH’, grupa od dvanaest mladih porijeklom iz BiH koji žive u Nizozemskoj danas je posjetila MKSJ.

Tokom posjete, grupa je imala priliku da prati suđenje u postupku protiv Ratka Mladića. Nakon toga su se sastali s predstavnikom Outreach programa Nenadom Golčevskim, koji ih je upoznao sa strukturom, mandatom i postignućima Tribunala kao i izazovima s kojima se Sud susreće u posljednjim godinama svoga rada.

Osim toga, posjetioci su se sastali sa zastupnikom Tužilaštva u prvostepenim postupcima, Adamom Weberom, koji je govorio o predmetima MKSJ-a u vezi s događajima u Srebrenici. Posjetioci su postavljali brojna pitanja u vezi sa suđenjem Ratku Mladiću. Zanimalo ih je zašto je potrebno toliko dugo vremena da se suđenje završi. Adam je objasnio da je to suđenje veoma kompleksno u mnogim svojim aspektima. Naglasio je, na primjer, da svi dokazni predmeti predočeni u ovom predmetu moraju biti prevedeni kako bi optuženi bio u stanju da prati suđenje. Osim toga, mnogo vremena je potrebno i Tužilaštvu i odbrani da pregledaju sve informacije i predočene dokaze.

Ovu posjetu je organizovalo udruženje mladih ‘Mladi-BiH’ u saradnji s Outreach programom MKSJ-a.