Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Mladi diplomati sa Balkana i iz Turske u poseti Tribunalu

Hag, 23. oktobar 2013.

Outreach program MKSJ danas je ugostio delegaciju od 17 mladih diplomata iz zemalja bivše Jugoslavije, Albanije i Turske, koji su došli u jednodnevnu posetu Tribunalu koja je organizovana u saradnji s Institutom Clingendael iz Haga, koji je diplomatska akademija koja ima za cilj da unapredi uvide u međunarodne odnose.

Posetioci su sastali s Aleksandrom Kontićem, predstavnikom Tužilaštva koji ih je informisao o važnoj temi saradnje država s Tribunalom. Mlade diplomate su upoznate s različitim načinima na koji države bivše Jugoslavije sarađuju s Tribunalaom kao i o pomoći koju Tribunal pruža nacionalnim sudovima koji presuđuju u predmetima za ratne zločine.

Teme koje su pomenute i o kojima su posetioci postavljali pitanja na kraju predavanja uključivale su doktrinu komandne odgovornosti i strategiju okončanja rada MKSJ.

Posetioci su takođe prisustvovali suđenju u aktuelnom postupku protiv bivšeg generala bosanskih Srba Ratka Mladića.