Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Nagodba o krivici iz perspektive MKSJ

Sarajevo, 24. april 2012.

Dvodnevna konferencija pod nazivom "Institucija nagodbe kao sredstvo za dolazak do informacija o masovnim grobnicama" otvorena je 24. aprila 2012. u Sarajevu. Konferencija je okupila oko 40 učesnika, uključujući članove regionalne koordinacije udruženja porodica nestalih sa područja bivše Jugoslavije i predstavnike lokalnih vlasti i nevladinih organizacija, i Tužilaštva BiH.

Predstavnik Outreach programa MKSJ Almir Alić je prisutne upoznao sa institucijom nagodbe u praksi Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, u okviru dvadesetominutne multimedijalne prezentacije, koja je obuhvatala pravni okvir povezan sa institutom nagodbe, prednosti i nedostatke koje sporazum o priznanju krivice nosi, kao i predmete pred Tribunalom u kojima je došlo do priznanja krivice kao i informacija o masovnim grobnicama. Prezentacija je izazvala živ interes prisutnih članova udruženja žrtava i porodica nestalih, pa je iskorištena prilika da se razgovara više o priznanju krivice kao olakšavajućoj okolnosti u praksi donošenja presuda pred MKSJ.

U drugom dijelu konferencije priliku da iznesu svoje mišljenje o ovoj problematici imali su predstavnici BiH pravosuđa i istraživačke mreže BIRN.