Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Nastavak prezentacija u srednjim školama na Kosovu

Priština, 17. oktobar 2013.

Predstavnici Inicijative za ljudska prava na Kosovu (YIHR KS), danas su se, u saradnji s Outreach programom MKSJ, sastali s oko 50 učenika završnog razreda gimnazije “Xhevdet Doda” u Prištini i razgovarali o radu i dostignućima Tribunala.

Predstavnici YIHR KS su učenike ukratko upoznali s radom MKSJ, njegovim osnivanjem, vrstama zločina kojima se bavi i brojem optužnica i osuđujućih i oslobađajućih presuda. Nakon toga razgovarali su o nekim od predmeta koji se neposredno tiču Kosova, poput postupaka protiv Slobodana Miloševića i predmeta Šainović i drugi i Haradinaj i drugi. Učenicima su nakon toga prikazani snimci svedočenja nekoliko svedoka koji su svedočili pred Tribunalom.

Na kraju prezentacije učenici su podstaknuti da postavljaju pitanja. Učenike je interesovalo zašto je u predmetu Haradinaj i drugi naloženo delimično ponavljanje suđenja, a predstavnici YIHR KS su iskoristili ovo kao kontekst u kojem su objasnili važnost zaštite svedoka. Učenike je takođe interesovalo zašto je Misija vladavine prava Evropske unije na Kosovu (EULEX) potrebna, s obzirom na postojanje Tribunala, a predavači su objasnili da je uvek bilo predviđeno da MKSJ sudi počiniocima zločina na srednjim i visokim funkcijama, što znači da su preostali brojni drugi predmeti koje treba pocesuirati pred drugim sudovima.

Evaluacijski formulari koji su učenici ispunili sadržali su izuzetno pozitivne komentare, a više njih je izrazilo želju da prezentacija traje duže jer su pitanja koja su njome pokrenuta od velike važnosti.
 

Direktor škole je izrazio svoju zahvalnost predstavnicima YIHR KS i Tribunala, i pozvao ih da ponovo dođu i održe slična predavanja.