Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Nastavak prezentacija u srednjim školama na Kosovu

Orahovac/Rahovec, 17. novembar 2014.

Prezentacije o Tribunalu za učenike srednjih škola na Kosovu nastavile su se danas u Orahovcu/ Rahovecu, gradu na jugozapadu Kosova. Predstavnik MKSJ-a Astrit Lleshi održao je prezentaciju o Tribunalu, njegovom radu i dostignućima za 37 učenika srednje škole “Xhelal Hajda- Toni”. Astrit je upoznao učenike s uspostavljanjem i mandatom Tribunala, nekim od ključnih suđenja održanim pred njih, dorpinosu MKSJ-a međunarodnom pravosuđu i ulozi Outreach programa MKSJ-a u približavanju rada Tribunala zajednicama u bivšoj Jugoslaviji.

Nakon Astritove prezentacije, učenici su željeli da saznaju više o suđenjima koja se tiču Kosova, tj. predmetima Slobodan Milošević, Đorđević, Šainović i drugi, Limaj i drugi i Haradinaj i drugi. Jedan učenik je pitao da li je moguće da se smatra da je strana u sukobu koja se branila počinila ratne zločine. Astrit je naglasio da se počinioci ratnih zločina smatraju odgovornim za kršenja međunarodnog humanitarnog prava zbog počinjenih ratnih zločina, bez obzira na to na kojoj su strani u sukobu borili.

Osim toga, jedan drugi učenik je pitao da li osobe koje su pred Tribunalom oslobođene krivice dobijaju nadoknadu za godine provedene u pritvoru. Astrit je objasnio da nijedan međunarodni sud trenutno ne pruža takvu vrstu nadoknade.

Većina učenika je ocijenila prezentaciju visokom ocjenom, uz komentar da je bila poučna i interesantna.