Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Okončan ciklus prezentacija MKSJ-a u crnogorskim srednjim školama

Pljevlja, 8. maj 2014.

Predstavnica Sekretarijata MKSJ-a Morgiana Brading danas je posjetila Gimnaziju u Pljevljima, Crna Gora, gdje je održala prezentaciju o radu MKSJ-a i Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS) kojoj je prisustvovalo 80 učenika, nastavnika i direktor škole. Ovo je bila peta i posljednja prezentacija održana u srednjim školama u Crnoj Gori tokom ovogodišnjeg ciklusa projekta Outreach programa namijenjenog mladima.

Prezentacija je stavila akcenat na dostignuća MKSJ-a tokom prethodnih 20 godina, mađu kojima su bile utvrđene činjenice, njegov doprinos borbi protiv nekažnjivosti za ratne zločine i razvoju međunarodnog humanitarnog prava. Učenici su takođe obaviješteni o ulozi koju je MKSJ imao u krivičnom gonjenju i definisanju seksualnog nasilja počinjenog tokom sukoba kao zločina prema međunarodnom pravu. Kako bi se učenicima pružio dodatan uvid u ovo pitanje, u prezentaciju su uključene neke od činjenica utvrđene u dva od ukupno više od 20 predmeta pred MKSJ-om koji su se odnosili na seksualno nasilje, prvenstveno onih koji su se odnosili na zločine počinjene u Foči i Čelebićima.

Osim toga, Morgiana je govorila o više drugih suđenja održanih pred MKSJ, uključujući predmete koji se odnose ne zločine počinjene u Srebrenici, BiH, i Dubrovniku, Hrvatska.  

Učenici i profesori su takođe informisani o strategiji okončanja rada Tribunala, kao i ulozi i mandatu MMKS-a, kao i pojedinostima rezidualnih funkcija MKSJ-a koje će MMKS preuzeti i nastaviti da obavlja nakon što Tribunal zatvori svoja vrata.