Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Outreach program MKSJ učestvovao na međunarodnoj konferenciji o sudskoj administraciji

Hag |

Tim Outreach programa MKSJ-a priključio se predstavnicima outreach programa druga tri međunarodna suda sa sedištem u Hagu na panel diskusiji organizovanoj u sklopu 11. godišnje konferencije Međunarodnog udruženja za sudsku upravu (IACA). Ova panel diskusija je predstavljala jedinstvenu priliku da se sa predstavnicima sudske administracije iz celog sveta podeli informacije o tome kako outreach može pomoći da se poboljša efikasnog nekog suda time što se podiže njegov ugled u javnosti kao i kroz angažman sa akterima.

Ovogodišnja konferencija IACA održana je u Svetskom trgovinskom centru u Hagu od 18. do 20. maja. Panel diskusija o outreachu održana je 20. maja i u njoj su učestvovali predstavnici MKSJ, Međunarodnog krivičnog suda (MKS), Specijalnog suda za Liban (STL) i Rezidualnog specijalnog suda za Sijera Leone (RSCSL).

Portparol Sekretarijata i Sudskih veća MKSJ Nenad Golčevski je objasnio da je, s obzirom na geografsku udaljenost između MKSJ i regiona kojeg se njegov rad najviše tiče, kao i na nedostatak objektivnih informacija o Tribunalu u državama nastalim na području bivše Jugoslavije, Tribunalu bio potreban ciljani komunikacijski poduhvat kako bi se prevazišao taj jaz u informisanju.

U tom kontekstu, g. Golčevski je izjavio, “Outreach program MKSJ se tokom godina razvio iz programa koji je imao za cilj da pruži informacije u sredstvo razmene i dijaloga između Tribunala i ljudi na području bivše Jugoslavije”.

Portparol Specijalnog suda za Liban, Wajed Ramadan, je napomenuo da je jedna od ključnih pouka preuzetih od MKSJ bila važnost formiranja jednog efikasnog outreach programa na samom početku rada suda.

Mohamed Bangura, pravni savetnik u Tužilaštvu RSCSL, pružio je sveobuhvatan pregled outreach aktivnosti tog suda, koje su često hvaljene zbog svoje efikasnosti i ostvarenog uticaja.

Na kraju, Sonia Robla, šefica Odseka za odnose s javnošću i Outreach Međunarodnog krivičnog suda, objasnila kako je jedini stalni međunarodni krivični sud učio iz iskustava drugih, ad hoc sudova za ratne zločine i primenio te lekcije u različitim državama. Međutim, objasnila je da najbolja praksa u outreachu primenjena u jednom regionu ne može direktno biti primenjena na druge situacije. Sudovi radije treba da prilagode svoje metode komunikacije specifičnim okolnostima u svakoj od država. 

Udruženje IACA, koje je osnovano 2004. godine, okuplja stručnjake i profesionalce iz pravosudnih sistema širom sveta koji dale najbolju praksu u sudskoj administraciji, pomažu vladavinu prava u državama u kojima je demokratija u razvoju i podstiču inovativne ideje koje poboljšavaju funkcionisanje sudova.