Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Outreach učestvovao u debati na Univerzitetu u Nišu

Niš, 13. mart 2013.

Morgiana Brading, predstavnica Outreach programa Tribunala u Srbiji danas je posetila Niš, grad u južnoj Srbiji, i učestvovala u debati na Pravnom fakultetu tamošnjeg univerziteta. Ovu debatu je organizovala Misija OEBS-a u Srbiji, a među govornicima su bili su Dušan Jovanović (OEBS), Dragan Pjevač (Koordinacija srpskih udruženja nestalih osoba sa prostora bivše Jugoslavije) i Slavica Peković (Služba za podršku i pomoć svedocima i oštećenima, Viši sud u Beogradu). Debati je prisustvovalo oko 40 studenata i njihovih profesora.

Govornici su pričali o pravdi u tranziciji i zaštiti žrtava i svedoka, ali je diskusija koja je usledila bila skoncentrisana gotovo isključivo na nedavnu presudu u predmetu Gotovina i drugi.
 
Morgiana je objasnila razloge koje je Žalbeno veće navelo prilikom oslobađanja krivice hrvatskih generala u predmetu Gotovina i drugi, kao i razloge za nedavno oslobađanje krivice bivših pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova obuhvaćenih predmetom Haradinaj i drugi na ponovljenom suđenju.