Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Pravni stručnjaci sa Balkana i Turske u poseti Tribunalu

Hag, 20. novembar 2013.

Poseta MKSJ je bila na programu trećeg dana desetodnevnog programa posete Holandiji “Ostvarivanje pravde” koju je Asser institut organizovao za pravne stručnjake sa Balkana i iz Turske.

Prva stvar na programu za grupu sudija, profesora i tužilaca i drugih pravnih stručnjaka je bilo prisustvovanje suđenju Radovanu Karadžiću. Grupa je bila fascinirana obimom i kompleksnošću predmeta pred MKSJ i bili su iznenađeni time da je Karadžić već pozvao 187 svedoka i da planira da pozove još njih.

Pravnici u poseti su nakon toga čuli prezentaciju o istoriji, radu i nasleđu MKSJ, tokom koje su videli snimke dirljivog svedočenja svedoka Habiba Hadžić koja je preklinjala optuženog da identifikuje masovnu grobnicu u kojoj su sahranjena njena dva sina. Nakon toga su slušali još dve prezentacije, jednu koju je održao predstavnik Sekretarijata i drugu, predstavnika tužilaštva Mehanizma za međunarodne krivične sudove. (MMKS).

Posetioci su postavljali brojna pitanja o tehničkim aspektima predmeta pred MKSJ ulozi novoformiranog MMKS koji će preuzeti mnoge od dužnosti MKSJ u predstojećim godinama.