Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Pravosudni stručnjaci sa Balkana u poseti MKSJ

Hag, 22. oktobar 2014.

Grupa od 25 pravnih stručnjaka iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Crne Gore, Srbije, Turske i sa Kosova danas je posetila MKSJ. Posetioci su se sastali s Magdalenom Spalinskom, portparolom Sekretarijata i Sudskih veća koja ih je upoznala s radom i dostignućima MKSJ i strategijom okončanja njegovog rada. Osim toga, posetioci su imali priliku da prate suđenje u predmetu Mladić.

Spalinska je istakla važnost prenošenja znanja sa Tribunala na region, kao i jačanja pravosudnih sistema u državama nastalim na području bivše Jugoslavije. Istakla je da je, s obzirom da je mandat MKSJ u završnoj fazi, od ključne važnosti da se obezbedi da lokalni sudovi procesuiraju predmete za ratne zločine na efikasan način.

Posetioce su interesovali izazovi s kojima se susreće prilikom pozivanja na odgovornost optuženih na visokim funkcijama, a razgovarano je i o modalitetima suđenja u kojima optuženi zastupaju sami sebe. Takođe ih je interesovao raspored preostalih suđenja, kao i postepeno prelaženje funkcija sa MKSJ na MMKS.

Ovu posetu je organizovao Institut T.M.C. Asser u saradnji s Outreach programom MKSJ.