Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Preživjeli iz Srebrenice sastali se s predstavnicima Tribunala

Haag, 16. decembar 2013.

Članovi Udruženja preživjelih srebreničkog genocida, čije je sjedište u Nizozemskoj, danas su posjetili MKSJ, gdje su se sastali s tužiocem Sergeom Brammertzom i zamjenicom sekretara Kate Mackintosh.

Posjetioci su bili vrlo zainteresovani da dobiju informacije iz prve ruke u vezi s predmetima koji se odnose na Srebrenicu i svojim domaćinima su postavljali brojna pitanja, od kojih su se mnoga odnosila na postupke protiv Radovana Karadžića i Ratka Mladića. Posebno su bili zainteresovani za dinamiku trajanja suđenja i mjere preduzete kako bi se osiguralo da presude budu izrečene u razumnom vremenskom roku.

Posjetioci su također postavljali pitanja o novootkrivenim dokazima iz masovne grobnice Tomašica u bosanskohercegovačkoj Opštini Prijedor, interesujući se da li se takvi dokazi mogu koristiti u aktuelnim predmetima.

Još jedna tema o kojoj je razgovarano je saradnja MKSJ-a i lokalnog pravosuđa u Bosni i Hercegovini, naročito u kontekstu percepcije mnogih preživjelih da brojni osumnjičeni počinioci nižeg ranga i dalje slobodno žive širom te države.

Ovu posjetu je organizovao Outreach program MKSJ-a u saradnji s nizozemskom nevladinom organizacijom IKV Pax Christi.