Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Presuđivanje za zločine seksualnog nasilja počinjene u ratu objašnjeno studentima u Novom Pazaru

Novi Pazar |

Poslednje univerzitetsko predavanje Projekta Outreach programa namenjenog mladima za 2015. godinu održano je u saradnji sa Međunarodnim univerzitetom u Novom Pazaru u Srbiji. Lada Šoljan, zastupnica Tužilaštva MKSJ u prvostepenim postupcima održala je predavanje na temu “Dostignuća i naučene lekcije MKSJ u presuđivanju za zločine seksualnog nasilja počinjenog u ratu ” grupi od 34 studenata prava.

Lada je informisala studente o širem kontekstu seksualnog nasilja kroz istoriju ratovanja i njegovom mestu u jurisprudenciji sudova pre osnivanja MKSJ. Osim toga, objasnila je definiciju seksualnog nasilja u sukobima, kao i odredbe Statuta i Pravilnika o postupku i dokazima MKSJ, te kako se definicija vremenom menjala. Lada je takođe pomenula presude i odluke koje je MKSJ doneo u vezi s tim pitanjem. Takođe je detaljno objasnila relevantne predmete vođene pred MKSJ, uključujući postupke u predmetima Mucić i drugi, Kunarac i drugi, Šainović i drugi i Đorđević, kao i zaključke koje je sud doneo u vezi sa svakim od njih.

Studente su interesovale zaštitne mere koje se odobravaju žrtvama seksualnog nasilja koje dolaze da svedoče pred sudom, a bili su iznenađeni time što su prvi predmeti pred MKSJ koji su se odnosili na seksualno nasilje bili oni u kojima su žrtve bili muškarci.

Na kraju predavanja studenti su zahvalili Ladi i pozvali je da poseti Novi Pazar i da uživo održi slično predavanje.