Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Prezentacija o MKSJ-u izazvala diskusiju učenika o pomirenju

Zadar, 16. svibnja 2012.

Christopher Fry i Klara Dokmanović iz ureda Outreach programa u Zagrebu danas su otputovali u primorski grad Zadar gdje su se obratili grupi od otprilike 30 učenika tamošnje srednje škole.

Tokom sukoba na Balkanu od 1991. do 1995. godine okolicu Zadra okupirale su srpske snage, a grad je sporadično granatiran nekoliko godina. Nekoliko obližnjih gradova i sela također je napadnuto, a najzloglasniji incident desio se u selu Škabrnja, gdje je najmanje 66 civila ubijeno.

Kao i svaki put kad su u pitanju hrvatski učenici, prva pitanja su se ticala bivših hrvatskih generala Ante Gotovine i Mladena Markača, tako da su Christopher i Klara govorili o najnovijim detaljima njihovog žalbenog procesa koji je još u tijeku.

Kako se diskusija proširila, jedna učenica je pitala da li je MKSJ doprinio pomirenju Hrvata i Srba, i izrazila svoje mišljenje da se mnogo više mora uraditi kako bi rat postao prošlost i kako bi mladi mogli da žive u miru sa svojim srpskim susjedima. Jedan učenik je izjavio da mu je ‘drago da su Srbi otišli i da se nada da se nikad neće vratiti’. Učenici su počeli diskutovati među sobom, s tim da je prvi učenik izjavio da s takvim stavovima nove generacije nikad neće doći do pomirenja.

Nakon prezentacije, Christopher i Klara su razgovarali s profesorom koji je izjavio da je prezentacija “pružila mnogo detalja o sudu koji učenici očigledno nisu znali i predstavlja solidnu bazu za buduće diskusije”.