Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Prezentacija o Tribunalu za učesnike projekta „Model međunarodnog krivičnog suda“

Igman, 7. novembar 2014.

Predstavnik Sekretarijata MKSJ-a u BiH, Almir Alić održao je danas na Igmanu uvodno predavanje o Tribunalu grupi od 40 srednjoškolaca i njihovih profesora iz Srbije, Hrvatske i BiH, učesnika projekta „Zapadni Balkan - Model međunarodnog krivičnog suda“ (MICC Web). Saradnja između Outreach programa i MICC Web projekta je inicirana pre nekoliko meseci. Outreach je u više navrata organizatorima projekta dostavio obimne i raznovrsne materijale o MKSJ-u, te organizovao gostovanje jednog od Tribunalovih svjedoka koji je sa učesnicima MICC Web sesije održane u septembru u Beogradu podjelio svoja iskustva o svjedočenju pred MKSJ-om.

Tokom Almirove dvosatne prezentacije učesnici sesije su upoznati sa mandatom, organizacionom strukturom i glavnim dostignućima Haškog tribunala, a učenici su postavljali brojna pitanja vezana za rad i sudsku praksu MKSJ-a.

Darko Tur, profesor iz Sremske Mitrovice je istakao da je prezentacija bila izuzetno informativna te da je rad MKSJ-a i MMKS-a predstavljen na jednostavan i razumljiv način. Tur je dodao da je zaista impresioniran prezentacijama koje Outreach drži u srednjim školama u regionu i ocijenio da bi ovakve prezentacije bile korisne i srednjoškolcima u Srbiji.

Naročito interesovanje učenici su pokazali za dio prezentacije vezan za doprinos Tribunala sankcionisanju zločina seksualnog nasilja i podatak da je on prvi međunarodni krivični sud koji je izrekao osuđujuće presude za silovanje kao vid mučenja i za seksualno porobljavanje kao zločin protiv čovječnosti. Također, Almir je istakao da je MKSJ i prvi međunarodni sud sa sjedištem u Evropi koji je izrekao osuđujuće presude za silovanje kao zločin protiv čovječnosti.

Milan Strahinić, srednjoškolac iz Osijeka je rekao da mu ova prezentacija izuzetno puno znači, te da je o sudskoj praksi Tribunala najviše naučio iz primjera koji su obilato korišteni u prezentaciji. Milan je dodao i da je rad Tribunala tema o kojoj se u regionu mnogo govori, ali se to veoma retko čini na stručan način i uz oslanjanje na činjenice.

U sklopu sesije održane na Igmanu organizovana je i izložba dječijih crteža koji su nastali tokom radionice Outreach programa tokom prošlogodišnjeg Kid's festivala u Sarajevu.