Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Prezentacija Outreach programa promijenila viđenja učenika o Tribunalu

Bileća, 26. mart 2014.

Predstavnik Outreach programa, Almir Alić, danas je posjetio Bileću, u Bosni i Hercegovini (BiH), gdje se susreo s učenicima Srednjoškolskog centra “Golub Kureš”. Tokom rata u BiH srpske paravojne jedinice su napale Bileću 1992. godine i nakon zauzimanja opštine, nesrpski civili, uključujući žene i djecu, su zatočeni u logorima. Kako se tvrdi, zatočenici su redovno premlaćivani i držani su u nečovječnim uslovima. Posljedice tih ratnih događaja i dalje su prisutne u razmišljanjima učenika Srednjoškolskog centra “Golub Kureš”, mada su oni rođeni tek krajem rata u BiH.

Većina ovih mladih ljudi je rekla da ne vjeruje da je moguć proces pomirenja na prostoru bivše Jugoslavije “jer su ljudi previše zatrovani mržnjom”, kako je izjavila jedna osamnaestogodišnja učenica ove škole.

Upravo ovakvi stavovi naglašavaju značaj održavanja prezentacija u srednjim školama u okviru projekta Outreach programa namijenjenog mladima, kao načina za iniciranje otvorenog dijaloga zasnovanog na činjenicama o nedavnoj, nasilnoj prošlosti.

U prezentaciji održanoj učenicima u Bileći, Almir je naglasio ulogu MKSJ-a u ostvarivanju “prava na pravdu”, kao jednog od temeljnih preduslova za opšti proces suočavanja s prošlošću. Učenicima koji su izrazili stav da Tribunal sudi “pripadnicima samo jednog naroda”, pojašnjen je princip individualne odgovornosti u međunarodnom krivičnom pravu, čime se upravo izbjegava kolektivna demonizacija cjelokupnih etničkih zajednica.

Tokom diskusije nakon Almirove prezentacije, većina učenika je rekla da doprinos Tribunala vidi u odvraćanju od počinjenja takvih zločina u budućnosti, kao i u tome što je procesuirao “ratne zločince bez obzira na nacionalnu pripadnost”.

U završnom komentaru nakon prezentacije jedna devetnaestogodišnja učenica je istakla: “Dopalo mi se što je predavač u toku predavanja i prezentacije stavljao akcent na žrtve ne manipulišući s nacionalnošću, što često čine mediji. Smatram da pomirenje sa istorijom i onim što se desilo može dovesti do pomirenja nacija u našoj državi.”