Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Proširena saradnja Outreach programa i projekta 'Model međunarodnog krivičnog suda'

Sarajevo, 27. februar 2015.

Predstavnik Sekretarijata MKSJ-a u BiH, Almir Alić, održao je danas u Sarajevu predavanje na temu „Priznanje krivice pred MKSJ-om“ učesnicima projekta „Zapadni Balkan - Model međunarodnog krivičnog suda“. Oko 30 studenata pravnih i fakulteta političkih nauka iz Srbije, Hrvatske i BiH imalo je priliku da čuje o ugovornom karakteru sporazuma o priznanju krivice, primjenjivom pravu MKSJ-a, te da se detaljnije upozna s 20 predmeta iz sudske prakse Tribunala u kojima su optuženi priznali krivicu.

Studenti su aktivno učestvovali u predavanju i željeli da čuju da li je institut sporazuma o priznanju krivice primjeren u kontekstu predmeta za ratne zločine i kršenja međunarodnog humanitarnog prava. Učesnike je takođe interesovalo da čuju više o prednosti i manjkavosti priznanja krivice u smislu satisfakcije za žrtve i poštovanja prava optuženih na pravičan sudski postupak.

Rajka Lozo, studentica Pravnog fakulteta iz Zagreba je ocijenila predavanje kao izuzetno korisno i dodala da je iz prve ruke dobila uvid u praksu sklapanja nagodbi u MKSJ-u i činjeničnom stanju u tim predmetima.

Samir Arnautović, prorektor Univerziteta u Sarajevu je nakon prezentacije izrazio želju za nastavkom saradnje s Outreach programom MKSJ-a kroz organizovanje sličnih sesija za studente Sarajevskog univerziteta.

Projekat „Zapadni Balkan - Model međunarodnog krivičnog suda“ organizuju Udruženja HERMES (Zagreb, Hrvatska), Otvorena Komunikacija (Beograd, Srbija) i Fondacija Humanost u akciji BiH (Sarajevo, Bosna i Hercegovina) i u okviru njega učenici i studenti preuzimaju ulogu tužilaštva, odbrane i sudskih vijeća, te stečena znanja sa predavanja i iz radionica prenose na simulaciju jednog suđenja.

Nakon uspješne saradnje u sklopu srednjoškolskih sesija, Outreach program MKSJ-a je ovim predavanjem započeo saradnju i na univerzitetskom dijelu ovog projekta.