Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Prva grupa profesora obučena da predaje o Tribunalu u srednjim školama u BiH

Sarajevo, 9. oktobar 2014

U okviru projekta Outreach programa namijenjenog mladima danas je održana radionica za grupu od pet profesora srednjih škola Kantona Sarajevo na kojoj su oni obučeni za samostalno držanje prezentacije o radu i nasljeđu MKSJ-a. Prezentacije o Tribunalu profesori će držati u okviru svojih nastavnih predmeta. Tokom jednodnevne radionice predstavnik Sekretarijata MKSJ-a u BiH, Almir Alić je profesore podrobno upoznao s radom MKSJ-a, a metodologiju održavanja prezentacija učesnici su imali priliku samostalno isprobati tokom praktičnog dijela radionice.

Srednjoškolski profesori su istakli da je izuzetno važno razgovarati o ovoj temi sa učenicima srednjih škola. Dodali su da će prezentacije sigurno doprinijeti podsticanju procesa suočavanja s prošlošću kod ovih mladih ljudi, koji iako nisu bili ni rođeni u vrijeme oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije i danas osjećaju brojne negativne posljedice ovih ratova.

Outreach program MKSJ-a već treću godinu za redom sprovodi projekat kroz koji se približava rad MKSJ-a učenicima srednjih škola i studentima univerziteta u zemljama bivše Jugoslavije. Cilj ovog projekta je da doprinese procesu izgradnje mira kroz stimulisanje interesovanja mladih za pitanja pravičnosti, mehanizme tranzicione pravde, postkonfliktnog društvenog oporavka, kao i djelovanje MKSJ-a. Ovaj projekat u BiH je do sada obuhvatio preko 45 srednjih škola iz oba entiteta i Brčko distrikta, uključujući preko 1.500 srednjoškolaca, a u cijeloj regiji u njemu je do sada učestvovalo preko 7.000 učenika i studenata.

Islam Zulović, Peta gimnazija Sarajevo:

„Današnja radionica je bila vrlo poučna i efektivna za mene kao budućeg edukatora ove teme. Kombinacija novostečenog znanja sa prethodnim iskustvom na polju humanitarnog prava, čini me spremnim da učenicima prenesem i objasnim najvažnije aspekte vezane za rad MKSJ.“


Arijana Ahić, Prva gimnazija Sarajevo:

„Izuzetno je važno informisati mlade osobe koje su rođene nakon 1995. godine o događajima u BiH u periodu 1992- 95., a koji su imali sudski epilog pred MKSJ-om. Postojanje Tribunala je veoma bitno za BiH, a ova radionica je proširila moja znanja o radu ove međunarodne institucije.“


Aida Muftić, Druga gimnazija Sarajevo:

„Radionica je korisna u kontekstu informisanja o MKSJ. Kroz prezentaciju je ukazano na problematiku kršenja prava čovjeka i sankcioniranje zločina. Korisno bi bilo upoznati širi audiorij sa ovim informacijama.“