Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Prvo predavanje o Tribunalu za novosadske studente prava

Novi Sad, 15. maj 2014.

Po prvi put otkad je započet projekat Outreach programa namenjen mladima, predstavnici Tribunala su danas posetili Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, gde je Ljiljana Hellman iz Sekretarijata MKSJ održala predavanje za tridesetak studenata i članova Evropskog udruženja studenata prava, ELSA (European Law Students Association) na temu procesuiranja zločina genocida i komandne odgovornosti pred Tribunalom.

Tokom predavanja objašnjeni su osnovni pravni principi i način rada MKSJ u suđenjima u kojima su postojale optužbe za genocid i komandnu odgovornost, a tokom veoma žive diskusije koja je usledila studente je najviše zanimalo kako i na osnovu kojih dokaza se u praksi pred Tribunalom utvrđuje postojanje namere za činjenje genocida.

Studente je, takodje, interesovalo i kako je došlo do oslobađanja generala Gotovine od optužbi za zločine protiv srpskog civilnog stanovništva u Hrvatskoj i zbog čega niko nije proglašen krivim za te zločine pred Tribunalom. Studentima je detaljno objašnjena presuda u tom predmetu, kao i da je kroz taj proces MKSJ nesumnjivo utvrdio da su ovi zločini počinjeni, te da počinioci mogu da budu procesuirani pred sudovima u regionu.

Na kraju predavanja, predstavnici ELSA su primetili da informacije o radu Tribunala, kao i o ratnim zločinima, studenti dobijaju uglavnom posredno, iz lokalnih medija i da je to glavni razlog njihovog nedovoljnog poznavanja i razumevanja prakse, ali i njihovog emotivnog pogleda na rad MKSJ. Zahvaljujući se predstavnicima Outreach programa MKSJ na organizovanju ovog predavanja izrazili su želju za nastavkom saradnje u sledećoj školskoj godini naglašavajući potrebu da studenti dobiju adekvatne informacije o radu Tribunala iz prve ruke, odnosno od samih ljudi koji su bili deo sudskih procesa pred MKSJ.