Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Srednjoškolci na jugu Kosova saznali više o MKSJ

Uroševac, 3. april 2012.

Shkelzen Dhomi iz kancelarije Outreach programa MKSJ na Kosovu danas je otputovao u Uroševac, na jugu Kosova, gde se obratio grupi od otprilike četrdeset učenika lokalne srednje škole i govorio o radu i dostignućima Tribunala.

Nakon multimedijalne prezentacije Shkelzen je odgovarao na pitanja učenika, koja su se ticala, između ostalog, učešća svedoka na suđenjima pred MKSJ i zaštite ranjivih svedoka. Učenici su se takođe interesovali za ponovljeno suđenje bivšim pripadnicima OVK, Ramushu Haradinaju, Idrizu Balaju i Lahiju Brahimaju, a Shkelzen je objasnio razloge koje je Žalbeno veće navelo kada je naložilo ponovno suđenje.

Nakon prezentacije učenici su zahvalili na ukazanoj prilici, a jedan učenik je rekao da je to bila “odlična prezentacija koja nam je omogućila da saznamo više o radu Tribunala i njegovim funkcijama”.

Pre nego što je otišao, Shkelzen je učenicima podelio mnoštvo, za tu priliku posebno pripremljenih promotivnih materijala i podstakao učenike da sami pretražuju vebsajt Tribunala i njegove stranice na društvenim mrežama.