Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Srednjoškolske prezentacije Outreach programa nastavljene na Kosovu

Podujevo |

Tribunal je danas, u sklopu projekta Outreach programa namenjenog mladima, započeo novu seriju prezentacija u srednjim školama na Kosovu.

Predstavnik Tribunala, Driton Gashi,  održao je prezentaciju kojoj je prisustvovalo više od 40 učenika Srednje škole ‘Aleskandër Xhuvani’ u Podujevu, na kojoj je predstavio kratak pregled istorijata MKSJ, uključujući i razloge zbog kojih je osnovan, njegov mandat, kao i opšte statističke podatke o broju optuženih i osuđenih pred Tribunalom. Učenicima je potom govorio o različitim aspektima predmeta koji se konkretno tiču Kosova kao i njihovom doprinosu razvoju međunarodnog krivičnog prava. Da bi ilustrovao svoja objašnjenja i istakao neke od najvažnijih delova prezentacije, Driton je učenicima prikazao isečke iz svedočanstava svedoka u tim predmetima pred Tribunalom.

Nakon prezentacije, učenici  su predstavniku MKSJ postavljali brojna pitanja koja su se ticala tema od naizgled sporog vođenja suđenja do mogućnosti kompenzacije u slučaju oslobađajuće presude. Učenike je takođe interesovalo da saznaju više o programu zaštite svedoka.