Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Studenti Internacionalnog univerziteta u posjeti uredu Tribunala u Sarajevu

Sarajevo |

U sklopu saradnje Outreach programa sa Internacionalnim univerzitetom u Sarajevu, grupa od dvadeset studenata Odsjeka međunarodnih odnosa posjetila je terenski ured MKSJ-a u BiH. Posjeta Tribunalu je sastavni dio programa interdisciplinarnog studija na kojem se studentima demonstriraju praktična iskustva institucija od međunarodnog značaja.

Nakon uvodnog pregleda u vezi s osnivanjem, mandatom i glavnim postignućima Haškog tribunala, Almir Alić predstavnik Sekretarijata MKSJ-a, odgovarao je na brojna pitanja i između ostalog, studentima koji dolaze iz različitih zemalja pojasnio razlike između kategorija krivičnih djela nad kojima Tribunal ima nadležnost, te govorio o konceptu individualne krivične odgovornosti. Jednog studenta iz BiH su interesovale presude Tribunala vezane za zločine seksualnog nasilja počinjenog u ratu, dok je njegov kolega iz Sudana želio znati razliku između etničkog čišćenja i genocida. Dio pitanja se također odnosio i na priznanja krivice pred Tribunalom, preduslove za njihovu valjanost i kaznenu politiku u ovim predmetima.

Souleymone Quedrago, student druge godine, je podijelio svoje utiske nakon prezentacije: „Zaista sam saznao mnogo toga iz ove prezentacije koja mi je pomogla da bolje shvatim šta se dešavalo u Bosni, a što nisam znao ranije. Podupirem ovakvu vrstu aktivnosti i smatram da trebaju biti dostupne širem auditoriju u BiH.

Njegova koleginica Emina Bašić je dodala: „Ovako dinamična i interesantna prezentacija je veoma korisna i treba biti dostupna svima.

Saradnja između Outreach programa i Internacionalnog univerziteta u Sarajevu će biti nastavljena, a prva planirana aktivnost je učešće predstavnika MKSJ-a na Međunarodnoj ljetnoj školi koju Univerzitet organizuje ovog ljeta.