Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Studenti prava iz Slovenije u poseti Tribunalu

Hag |

Outreach program MKSJ danas je ugostio grupu od 33 studenta prava iz Nove Gorice, Slovenija, koji su došli u studijsku posetu u organizaciji Evropskog udruženja studenata prava pri Univerzitetu u Novoj Gorici.

Posetioci su se susreli s Nenadom Golčevskim, predstavnikom Outreach programa, koji ih je upoznao sa radom i dostignućima Tribunala. Osim što je posetiocima pružio pregled rezultata koje je MKSJ ostvario na poljima poput borbe protiv nekažnjivosti za ratne zločine i individualizaciji krivice, Nenad je takođe objasnio dinamiku kojom se sprovodi strategija okončanja rada MKSJ i ulogu MMKS u preuzimanju rezidualnih funkcija Tribunala. Pri kraju prezentacije, Nenad je takođe ukratko predstavio neke od glavnih projekata i dostignuća Outreach programa MKSJ i objasnio ulogu i mandat ovog programa.

Studenti su pokazali veliki interes za više pitanja pomenutih tokom prezentacije, između ostalog i za arhiviranje nasleđa Tribunala, zaštitne mere koje se odobravaju pojedinim svedocima i praksu izricanja kazni. Jedno od pitanja se odnosilo na etničku pripadnost žrtava i počinilaca zločina kojima se Tribunal bavi, na šta je Nenad odgovorio da MKSJ nikad nije zanimala etnička pripadnost ili veroispovest lica kojima se sudi ili žrtava, već da se vodio isključivo dokazima koji su otkriveni i prikupljeni u vezi sa zločinima za koje  su vođene istrage.

U sklopu posete studenta organizovan je i obilazak sudnice tokom kojeg su imali priliku da sede u javnoj galeriji sudnice i bili upoznati s logističkom i operativnom stranom vođenja suđenja, kao i sa zaštitnim merama koje se odobravaju svedocima i načinima njihovog sprovođenja.