Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Studenti prava iz Tokija posjetili Ured MKSJ-a u Sarajevu

30. avgust 2012., Sarajevo

Ured Outreach programa MKSJ-a u Sarajevu danas je poželio dobrodošlicu šestoro studenata prava iz Tokija, Japan, koji su u studijskoj posjeti regionu. Tokom svoje posjete, studenti će proučavati ulogu i aktivnosti Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija u mirovnom procesu.

Predstavnik Outreach programa Almir Alić govorio je o Tribunalu i njegovim outreach aktivnostima, te objasnio na koji način one doprinose suočavanju s prošlošću u regionu. Studenti su postavljali brojna pitanja, u vezi sa, između ostalog, krivičnim gonjenjem za zločine seksualnog nasilja i genocid pred Tribunalom, praksom odmjeravanja kazni i percepcijama koje javnost u regionu ima o Tribunalu.

Nakon prezentacije jedan od studenata, Sayuri Maruyama, pohvalio je prezentaciju rekavši da je veoma poučna i zanimljiva i zahvalio Almiru na detaljnim odgovorima, koji će, kako je rekao, biti od velike koristi u njihovim daljim studijama.