Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Studenti prava iz Tuzle u posjeti Tribunalu

Haag, 8. novembar 2013.

Jednodnevna posjeta 46 studenata i profesora Pravnog fakulteta u Tuzli, BiH, pružila je jedinstvenu priliku za studente iz Bosne da se sastanu s jednim sudijom Tribunala i više zaposlenih i detaljno razgovaraju o pitanjima u vezi s međunarodnom pravdom o kojima su učili tokom studija. Grupa koja je došla u posjetu uključuje i pobjednike regionalnog takmičenja "Futura Moot Court" za 2013. godinu koje se organizuje za studente prava iz država nastalih na prostoru bivše Jugoslavije.

"Ovo je bila velika prilika za nas da zaista razumjemo važnost rada Tribunala" – izjavila je studentica 4. godine studja Almira Smajić. "Većina nas smo ovdje po prvi put, i organizacija posjete i izbor tema su bili od velike koristi za naša buduća nastojanja".

Studenti su se sastali sa sudijom Christophom Flüggeom, koji je govorio o različitim aspektima njegove uloge kao sudije MKSJ-a. Nakon toga je uslijedilo vrijeme posvećeno brojnim pitanjima i odgovorima. Studenti su takođe imali priliku da čuju prezentacije o krivičnom gonjenju za ratne zločine nakon zatvaranja Tribunala, udruženom zločinačkom poduhvatu i komandnoj odgovornosti, kao i o Pritvorskoj jedinici Ujedinjenih nacija i radu Outreach programa.

Mnogi od studenata istakli su važnost rada koji sprovodi Outreach program Tribunala za mlade na području bivše Jugoslavije i zanimali se za njegovu budućnost nakon okončanja mandata Tribunala.