Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Studenti Univerziteta u Coburgu u posjeti uredu MKSJ-a u Sarajevu

Sarajevo, 08. oktobar 2014.

U sklopu studijskog boravka u BiH, dvadeset studenata Univerziteta u Coburgu, Njemačka, posjetilo je terenski ured MKSJ-a u Sarajevu kako bi se upoznali s najvažnijim aspektima rada Tribunala. Almir Alić, predstavnik Sekretarijata MKSJ-a u BiH, je studentima prestižnog Bavarskog univerziteta dao historijski pregled nastanka i rada MKSJ-a, a kroz veoma aktivnu diskusiju upoznao ih je i sa njegovim glavnim postignućima. Studenti su bili veoma zainteresovani za širi kontekst djelovanja Tribunala u procesu suočavanja s prošlošću i sa velikim zanimanjem su saslušali iskustva Outreach programa MKSJ-a u radu sa zajednicama na prostoru bivše Jugoslavije.

Univerzitet u Coburgu je univerzitet primjenjenih nauka, u kojem studenti iz preko 40 zemalja stječu međunarodne kvalifikacije iz polja socijalnog rada, poslovne administracije i inženjerstva.

Mona Taube, 20 godina, Univerzitet u Coburgu:

„Jako me se dojmio širok obim djelovanja MKSJ-a koji nije 'samo' skoncentrisan na sudsku stranu rada u vezi s ratnim zločinima, već i nastoji da tu temu približi stanovništvu, naročito u školama. Za mene kao studenta međunarodnog socijalnog rada ova prezentacija je bila zadivljujuća i poučna – naročito zbog poređenja s načinom na koji se Njemačka bavi ratnim zločinima iz Drugog svjetskog rata.“Sebastian Drobner, 29 godina, Univerzitet u Coburgu:

„Prezentacija predstavlja odličan uvod u temu o kojoj ćemo učiti više tokom ovog semestra. Prezentacija je bila dobro osmišljenja, a naročito me je zainteresovao rad Outreach programa. Pojašnjena je važnost takvog pristupa i sada me zanima da saznam više o Tribunalu.“