Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Sudije Okružnog suda u Ljubljani u poseti MKSJ

Hag, 2. oktobar 2014.

Grupa od 12 sudija Krivičnog odeljenja Okružnog suda u Ljubljani, Slovenija, danas je posetila MKSJ u sklopu obilaska međunarodnih pravnih institucija u Hagu. Grupa se sastala s predstavnicom Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS), Helenom Eggleston, koja ih je upoznala s radom i dostignućima MKSJ i MMKS. Posetioci su upoznati s najnovijim dostignućima u sudskoj praksi MKSJ, aktuelnim predmetima i nasleđem MKSJ, kao i s mandatom i ulogom MMKS.

Nakon prezentacije sudije su bile zainteresovane da saznaju više o zaštitnim merama za svedoke i podršci koja im se pruža, izvršenju kazni, rezidualnim funkcijama Mehanizma kao i podršci i saradnji s nacionalnim pravosuđem u bivšoj Jugoslaviji.

Sudije su takođe bile u prilici da prisustvuju poslednjem danu iznošenja završnih reči na suđenju Karadžiću sa javne galerije u sudnici MKSJ.