Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Tribunal ugostio posetu pravosudne delegacije sa Kosova

Hag |

Grupa predstavnika pravosuđa sa Kosova boravila je danas na MKSJ kako bi stekla dragocene tehničke ekspertize od iskustava koja Tribunal ima u dvadeset godina vođenja postupaka za ratne zločine.

Tokom posete grupa se sastala sa šefom Službe za podršku rada sudnica MKSJ Gregory Townsendom koji je posetioce upoznao sa strukturom, mandatom i dostignućima Tribunala, kao i sa izazovima koji postavljaju kompleksna suđenja koja se pred njim vode. Izazovi o kojima je bilo reči uključuju pružanje odgovarajuće zaštite i podrške svedocima, budžetska i vremenska ograničenja, ostvarivanje efikasne saradnje između regionalnih i međunarodnih članova tima, kao i logistička pitanja, poput strategija za prikupljanje dokaza.

Grupa se takođe sastala sa višim producentom Audio-vizuelne službe MKSJ, Robom Barsonyem, koji je održao prezentaciju u sudnici i objasnio kako su najnovije inovacije u audio-vizuelnom sistemu Tribunala postale integralni deo omogućavanja pravičnog i blagovremenog sudskog procesa. Barsony je predstavio razne mere za zaštitu svedoka u sudnici, sistem “E-Court” za usmeravanje elektronskog predočavanja dokaza, proces transkribovanja i snimanja video snimaka postupaka kao i druge kreativne tehnološke resurse. “Emitovanje postupaka pruža najbolji uvid u to kako se pravda ostvaruje,” rekao je Barsony. “Ponosni smo što smo deo tog evolucionog procesa u pravosuđu”.