Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Učešće Tribunala u ljetnoj školi ljudskih prava

Bijeljina, 9. mart 2012.

Almir Alić, predstavnik Outreach programa u Bosni i Hercegovini (BiH), danas je održao prezentaciju o ulozi MKSJ-a u tranzicionoj pravdi grupi od 25 srednjoškolskih učenika u sklopu sedmodnevne “Škole ljudskih prava za mlade” održane u Bijeljini, istočna BiH.

Ljetna škola, koju je organizovao Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj, okupila je mlade iz oba entiteta u BiH, konkretno učenike srednjih škola iz Zvornika, Maglaja i Teslića.

Nakon prezentacije uslijedila je živa diskusija o brojnim pitanjima konkretno u vezi sa Tribunalom, kao i o opštim pitanjima u vezi s ljudskim pravima i tranzicionoj pravdi.

Povratne informacije dobijene od učenika i organizatora bile su veoma pozitivne.