Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Učenici insistiraju na duplo dužoj prezentaciji o MKSJ

Mališevo, 11. maj 2012.

Ukupno 27 učenika Gimnazije Abdyl Frashëri u Mališevu, u središnjem delu Kosova, okupilo se kako bi pratili prezentaciju predstavnika Outreach programa Shkelzena Dhomija. Nisu bili zadovoljni samo jednim satom trajanja prezentacije koliko je odobrio zamenik direktora i inisistirali su da se doda još jedan sat.

Nakon prezentacije učenici su Shkelzenu postavljali brojna pitanja, a posebno ih je interesovalo da saznaju o predmetu koji se vodio protiv Fatmira Limaja, koji je sa tog područja, koga je Tribunal oslobodio svih optužbi u septembru 2007.

Učenici su svi želju da saznaju više o radu Tribunala i da prošire svoja znanja o ulozi Tribunala u regionu bivše Jugoslavije.

Pre povratka u Prištinu, Shkelzen učenicima podelio promotivne materijale i pozvao ih da sami prate vebsajt Tribunala i njegove stranice na društvenim mrežama.