Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Učenici iz Kline uče o postignućima MKSJ-a

Klina, 26. april 2012.

Predstavnik Outreach programa, Shkelzen Dhomi, danas je posjetio srednju školu Luigj Gurakuqi u gradu Klina, sjeverozapadno Kosovo, gdje se na prezentaciji o radu MKSJ-a okupilo 39 učenika.

Učenici su postavljali brojna pitanja koja se nisu odnosila samo na rat 1998. i 1999. na Kosovu, već i na druge ratove u zemljama bivše Jugoslavije. Učenike je zanimalo što će se zbivati nakon završetka mandata Tribunala, a Shkelzen je iskoristio priliku da im objasni funkcije Rezidualnog Mehanizma.

Ocjenjujući prezentaciju, jedan je učenik zahvalio Shkelzenu i izrazio nadu da će i “buduće generacije” učiti o “zločinima koji su počinjeni na Kosovu”.