Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Učenici ocjenili prezentaciju MKSJ-a kao “odličnu“

Uroševac/Ferizaj, 5. novembar 2014.

Učenici srednje škole “Faik Konica” iz Uroševca/Ferizaja, grada na jugu Kosova, danas su prisustvovali prezentaciji o radu i dostignućima Tribunala koju je održao predstavnik MKSJ-a Driton Gashi.

Učenici četvrtog razreda, njih 42, pokazali su veliku zainteresovanost da saznaju više o Tribunalu i diskutovali su s Dritonom o temama kao što su istorija MKSJ-a, njegovo osnivanje, mandat, kaznena praksa i struktura. Tokom prezentacije se govorilo i o različitim suđenjima pred Tribunalom koja se direktno odnose na Kosovo, tj. predmetima Đorđević, Šainović i drugi i Haradinaj i drugi. Osim toga, Driton je dao širi pregled zločina koji su počinjeni na svim stranama tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji. U okviru predavanja, prikazani su i odlomci svjedočenja nekoliko svjedoka pred Tribunalom, kao i snimak izricanja prvostepene presude u predmetu Đorđević.

Nakon predavanja, uslijedili su pitanja i odgovori u vezi s temama koje se tiču MKSJ-a, pri čemu su učenici želeli da saznaju više o sudbini bogatog arhiva Tribunala, provođenju kazni i mogućim nadoknadama za optužene koji su oslobođeni krivice.

Većina učenika je prezentaciju ocijenila odličnom. Driton je učenicima podijelio razne materijale i ohrabrio ih da posjete web stranicu MKSJ-a i profile na društvenim medijima kako bi saznali više o svakodnevnim aktivnostima na Tribunalu.