Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Učenici sa ratom pogođenog područja proširili znanja o Tribunalu

Suva Reka, 25. oktobar 2013.

Pretposlednja u aktuelnoj seriji prezentacija u srednjim školama, koju organizuju predstavnici Inicijative mladih za ljudska prava na Kosovu (YIHR KS) održana je danas u Srednjoj školi ‘Jeta e Re’ u Suvoj Reci, gradiću koji se nalazi na području koje je teško stradalo tokom oružanog sukoba na Kosovu tokom 1999. godine.

Učenici su od samog početka bili željni da čuju predstavnike Inicijative i aktivno su učestvovali u diskusiji o istorijatu Tribunala, njegovom mandatu i suđenjima. Predavači su se na početku usredsredili na suđenja za zločine počinjene na Kosovu, dok je u drugom delu prezentacije rad MKSJ detaljnije objašnjen u smislu doprinosa te institucije međunarodnom krivičnom pravosuđu.

Učenici su predstavnicima Inicijative postavljali brojna pitanja, od kojih su se mnoga ticala pitanja zaštite svedoka, koja je vrlo aktuelna na Kosovu. Nakon pitanja o tome šta će se desiti kada Tribunal zatvori svoja vrata, predavači su takođe objasnili vrste podrške koju MKSJ pruža lokalnim sudovima kako bi oni uspešno vodili postupke protiv počinilaca nižeg ranga koji nisu obuhvaćeni mandatom Tribunala.

Pre povratka u Prištinu, predavači su podstakli učenike zainteresovane da saznaju više o MKSJ generalno, i pogotovo o tome šta se dešavalo na Kosovu, da posete vebsajt Tribunala i njegove naloge na društvenim mrežama.