Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Učenici srednje škole impresionirani prezentacijom Outreach programa

Lipljan, 28 mart 2012.

Shkelzen Dhomi iz Outreach programa MKSJ na Kosovu danas je održao prezentaciju o radu i dostignućima Tribunala u srednjoškolskom centru u Lipljanu, u centralnom Kosovu. Ukupno 41 učenik završne godine srednje škole je pratio prezentaciju, a teme su uključivale praksu izricanja kazni, sudije i struktura Tribunala. Prezentacija je takođe uključila informacije o različitim suđenjima vođenim pred MKSJ, ‘glasu žrtava’, borbi protiv nekažnjivosti i širenju međunarodnog krivičnog pravosuđa u svetu.

Kao što je i bilo za očekivati, učenici su bili posebno zainteresovani da saznaju više o ponovljenom suđenju bivšim pripadnicima Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) Ramushu Haradinaju, Idrizu Balaju i Lahiju Brahimaju, i Shkelzen je objasnio razloge koje je Žalbeno veće iznelo kada je naložilo delimično ponavljanje suđenja.

Većina učenika je pohvalila prezentaciju, smatrajući je i informativnom i važnom. Mnogi su izjavili da žele da saznaju više i najavili da će nastaviti da prate rad Tribunala kako bi proširili svoja znanja i razumevanje uloge MKSJ u njihovom regionu.