Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Učenici u Štrpcu diskutovali o radu MKSJ

Štrpce, 22. oktobar 2013.

Inicijativa mladih za ljudska prava na Kosovu (YIHR KS) danas je održala najnoviju u seriji prezentacija u srednjim školama koja je organizovana u saradnji s Outreach programom MKSJ. Današnja prezentacija održana je u Srednjoj školi “Kongresi i Manastirit” u Štrpcu.

Prezentacija je okupila 32 učenika koji su proširili svoja znanja o radu i dostignućima Tribunala. Predavači su učenike upoznali s osnovnim informacijama o MKSJ, osnivanju, mandatu, statističkim podacima suđenjima, a nakon toga su započeli diskusije o predmetima koji se tiču Kosova, važnosti davanja glasa žrtvama zločina, borbi protiv nekažnjivosti i širenju međunarodnog krivičnog pravosuđa u svetu.

Učenici su predstavnicima YIHR KS objasnili da MKSJ i međunarodno pravosuđe nisu teme obuhvaćene nastavnim planom i programom njihove škole. Zbog toga su predavačima postavljali brojna pitanja  koja su se ticala zaštite svedoka, Pravilnika o postupku i dokazima Tribunala i suđenja u dva predmeta kojima su obuhvaćeni bivši pripadnici Oslobodilačke vojske Kosova, Haradinaj i drugi i Limaj i drugi.
 

Direktor škole je prisustvovao celoj prezentaciji i zatvorio ovaj skup pozivajući predstavnike YIHR KS da ponovo posete školu i održe slične prezentacije u budućnosti