Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Učenici u Bosni željni da saznaju više o MKSJ-u

Bosanski Šamac, 23. februar 2012.

Almir Alić iz kancelarije Outreach programa u Bosni i Hercegovini danas je održao prezentaciju o radu i dostignućima Tribunala grupi od 20 učenika završne godine Srednje škole “Nikola Tesla” u Bosanskom Šamcu.

Bosanski Šamac je grad i opštinsko središte na sjeveru BiH, na strateškoj poziciji na rijeci Savi. Srpske vlasti su preuzele kontrolu nad opštinom 17. aprila 1992., nakon čega je započeta kampanja terorisanja stanovnika bosanskih Hrvata i bosanskih Muslimana. Mnogi nesrpski civili su uhapšeni i zatočeni u logorima, gdje su zatvorenici ubijani, premlaćivani, mučeni, seksualno zlostavljani i ponižavani pred drugima i na druge načine maltretirani od strane pripadnika paravojnih formacija.

Učesnici su aktivno učestvovali u dvosatnoj multi-medijalnoj prezentaciji i bili jako zainteresovani da saznaju više o mandatu Tribunala i njegovim pravilima i postupcima, uključujući pitanja izricanja kazni, procesuiranja seksualnih zločina i prebacivanja predmeta nacionalnim pravosuđima.

Na kraju prezentacije učenicima su podijeljeni informativni i promotivni materijali MKSJ-a, a potaknuti su i da prate rad Tribunala na internet stranici i društvenim mrežama.