Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Učenici u Vitezu ocijenili Tribunal kao ‘pozitivnu’ snagu

Vitez, 27 March 2012

Predstavnik Outreach programa Almir Alić danas je 31 učenika završne godine Srednje škole u Vitezu, centralna Bosna i Hercegovina, upoznao sa radom i dostignućima MKSJ-a. 

Nakon dvosatne multi-medijalne prezentacije uslijedila je živa rasprava o mnogim pitanjima u vezi sa radom Tribunala. Mlada publika se naročito zanimala za praksu  izricanja presuda, prijevremeno puštanje na slobodu, Pritvorsku jedinicu UN-a i generalno zločine protiv čovječnosti. Učenici su takođe imali priliku da saznaju više o pojedinačnim predmetima pred Tribunalom, uključujući one koji se tiču zločina počinjenih na njihovom području. 

Većina učenika je izjavila da je Tribunal dao pozitivan doprinos kažnjavanju ratnih zločina na području bivše Jugoslavije i da smatraju da bi bez Tribunala mnogi teški zločini ostali nekažnjeni. Takođe su prepoznali važnu ulogu koju mladi ljudi, kao što su oni, igraju u procesu pomirenja.

Po završetku prezentacije, učenicima su podijeljeni dodatni informativni materijali i podstaknuti su da prate rad Tribunala na internet stranici i društvenim mrežama.