Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Univerzitetski predavači iz regiona prošli intenzivnu obuku na MKSJ

Hag, 9. decembar 2014.

Outreach program MKSJ danas je poželeo dobrodošlicu grupi od pet univerzitetskih predavača sa fakulteta u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i na Kosovu koji su doputovali u Hag u dvodnevnu intenzivnu studijsku posetu MKSJ. Ova poseta je deo projekta Outreach programa namenjenog mladima i imala je za cilj da univerzitetskim predavačima iz regiona pruži neposredna iskustva i informacije o radu Tribunala. Cilj je da ovi predavači doprinesu sveobuhvatnijem uključivanju sudske prakse MKSJ u pravno obrazovanje u regionu. Grupa je prisustvovala suđenju u predmetu Mladić, pratila prezentacije i vodila intenzivne diskusije sa iskusnim predstavnicima Sudskih veća, Tužilaštva i Sekretarijata MKSJ.

Gostima su dobrodošlicu poželeli zamenica sekretara MSKJ Kate Mackintosh i predstavnik Outreach programa Nenad Golčevski. Na početku posete gosti su prisustvovali suđenju u predmetu Mladić, nakon čega su se sastali sa šefom Službe za podršku rada sudnica, Gregoryem Townsendom. Tokom svoje prezentacije, g. Townsend je gostujuće predavače upoznao sa strukturom Tribunala i govorio o mnogobrojnim funkcijama Sekretarijata. Gosti su se tokom prvog dana posete takođe sastali sa sudijom Howardom Morrisonom koji je govorio o praksi izricanja kazni MKSJ, kao i pravnim savetnikom Sudskih veća, Christosom Ravanidesom, s kojim su razgovarali o nekim od nedavnih presuda Tribunala, uključujući one u predmetima Gotovina i drugi i Perišić.

Posetioci su se nakon toga sastali s predstavnicom Tužilaštva, Elenom Martin Salgado, koja ih je upoznala s izazovima s kojima se MKSJ susretao u krivičnom gonjenju za zločine seksualnog nasilja, kao i sa sudskom praksom iz predmeta Kunarac i Furundžija. Poslednju prezentaciju održali su Helena Eggleston, saradnica za javno informisanje i Nenad Golčevski, koji su posetioce obavestili o informacijama i dokumentima relevantnim za predavače i istraživače, a koji su dostupni na vebsajtima MKSJ i MMKS, u bazi podataka Sudski spisi MKSJ i bazi podataka Sudska praksa MKSR i MSKJ.

Gosti su se drugog dana posete sastali sa Višom zastupnicom Tužilaštva MMKS u žalbenim postupcima Barbarom Goy, koja je govorila o udruženom zločinačkom poduhvatu i razgovarala o nekoliko predmeta u kojima je ovaj koncept primenjen, poput predmeta Tadić, Brđanin i Strugar. Kasnije tokom dana posetioci su dobili informacije o osnivanju i mandatu MMKS od pravnog savetnika Sekretarijata MMKS Andrewa Begga. Gostujući predavači su postavljali pitanja o budućnosti arhive MKSJ, i mogućnosti da se ona premesti u države nastale na području bivše Jugoslavije. Posetioci su se takođe sastali sa višim pravnim savetnikom Sudskih veća, Johnom Cubbonom, koji je govorio o sudskoj praksi MKSJ u odnosu na genocid i genocidnu nameru.

Na kraju studijske posete organizovan je okrugli sto o mestu sudske prakse MKSJ u univerzitetskom obrazovanju, i o tome gde je moguće uključiti predavanja o MKSJ u okviru redovnog nastavnog programa na univerzitetima. Pravni savetnik Tužilaštva, Aleksandar Kontić, učestvovao je u ovom okruglom stolu zajedno sa Nenadom Golčevskim. Posetioci su istakli nedostatak sadržaja u vezi sa radom MKSJ u nastavnim planovima i programima univerziteta i dali predloge za aktivnosti i kurseve koji bi to mogli poboljšati.

Ovu posetu je organizovao Outreach program MKSJ.