Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Uspješna prezentacija dovela do poziva na još jedno gostovanje

Berane, 6. maj 2014.

"Puno vam hvala, trebali bismo pričati o ovim pitanjima mnogo češće i iako je današnja prezentacija predstavljala jedinstvenu priliku, nije trajala dovoljno dugo. Trebate doći ponovo" – ovo je bila reakcija jednog od 60 učenika koji su prisustvovali dvočasovnoj prezentaciji o radu MKSJ-a koju je predstavnica Sekretarijata suda, Morgiana Brading, održala u Gimnaziji ‘Panto Mališić’ u Beranama, Crna Gora.

Mišljenje ovog učenika imali su i njegove kolege i profesori nakon dinamične prezentacije tokom koje su dati brojni komentari, postavljana pitanja i vođena konstruktivna, kritička diskusija. Iako su bili prilično rezervisani i skeptični u vezi s Tribunalom i suđenjima za ratne zločine koja se vode u regionu, prisutni su sa zadovoljstvom saslušali detaljne informacije iz prve ruke koje im je pružila Morgiana.

Učenike je interesovalo više tema u vezi s radom Tribunala, od procesa podizanja optužnice, kao i konkretni predmeti u vezi sa zločinima počinjenim u Foči, (BiH), na Kosovu, i tokom operacije ‘Oluja’ u Hrvatskoj. Posebno detaljno je razgovarano o predmetima u vezi sa zločinima počinjenim u Srebrenici, a na osnovu činjenica utvrđenim na suđenjima u predmetima Krstić, Popović i drugi i Orić trials, Morgiana je prisutnima pružila detaljan pregled ukupne situacije u Srebrenici prije i tokom sprovođenja genocida koji je tamo počinjen 1995 godine.

Nakon diskusije o ulozi MKJS-a u krivičnom gonjenju za zločine seksualnog nasilja, jedan od prisutnih profesora je izjavio: "Zaista nijesam znao da seksualno nasilje nikada ranije nije smatrano ratnim zločinom i da ranije niko nije odgovarao za tako strašne zločine. Nevjerovatno je da je MKSJ to promijenio i da se za žrtve tih zločina danas može ostvariti pravda".