Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Visoki oficiri američkih zračnih snaga posjetili terenski ured MKSJ-a u Sarajevu

Sarajevo, 4. mart 2015.

Grupa visokih oficira vojne akademije zračnih snaga SAD, danas je u sklopu regionalnih kulturoloških studija posjetila terenski ured MKSJ-a u Sarajevu.


Margriet Prins, šefica misije MKSJ-a u BiH je upoznala goste s aktuelnim zbivanjima na Tribunalu, aktivnostima terenskog ureda i saradnjom s nacionalnim pravosuđem. Prisutni su poseban interes pokazali za iskustva Outreach programa s kojim ih je upoznao Almir Alić, predstavnik Sekretarijata MKSJ-a u BiH.


Pitanje jednog pukovnika o tome “šta Tribunal čini da bi se istina čula” zapravo je saželo smisao osnivanja Outreach programa Tribunala, koji je ključ odnosa ove institucije s javnošću u regionu bivše Jugoslavije. Odgovarajući na pitanje Almir je istakao da je glavna zadaća Outreach programa da zajednicama u regionu približi rad i dostignuća MKSJ-a i obezbedi da, nakon zatvaranja Tribunala, njegovo nasleđe ostane relevantno za nastavak procesa izgradnje mira u regionu bivše Jugoslavije. Goste je takođe interesovalo kakva je percepcija rada Tribunala u lokalnim zajednicama, te koji su izazovi koje Outreach program ima u radu s mladima u BiH. Američki oficiri su zahvalili domaćinima na temeljitim odgovorima i obilju informacija koje su im pružile uvid u rad suda i ukazale na njegov značaj za postkonflikti oporavak zajednica na prostoru bivše Jugoslavije.